Naklejka zielony listek

Okres próbny dla kierowców – zielone listki

Okres próbny dla kierowców

Od 4 czerwca 2018 roku wchodzi w życie zmiana w ustawie o kierujących pojazdami, która wprowadza tzw. okres próbny dla młodych kierowców.
Jakie są konsekwencje tej zmiany? Po pierwsze młody kierowca będzie musiał poruszać się z obowiązkowymi zielonymi listkami – naklejką lub przyssawką, które muszą być naklejone na szybie z przodu oraz tyłu pojazdu. Naklejki takie obowiązywały już przez pewien czas w latach siedemdziesiątych.

Po co zielony listek?

Naklejka lub przyssawka z zielonym listkiem z przodu i tyłu pojazdu ma informować innych uczestników ruchu o fakcie, że za kierownica znajduje się początkujący kierowca. W zamyśle ustawodawcy ma to przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie jest to jednak jedyna przyczyna. Drugi powód to szereg ograniczeń nałożonych na młodych kierowców takich jak ograniczenie prędkości, dodatkowe wymagane szkolenia itd, a sama naklejka z zielonym listkiem ma być informacją dla odpowiednich służb, że wobec kierującego danym pojazdem nałożone są szczególne wymagania.

Naklejka z zielonym listkiem
Naklejka z zielonym listkiem

Jak długo trzeba jeździć z zielonym listkiem?

Ustawa mówi jasno, z zielonym listkiem poruszamy się obowiązkowo przez 8 miesięcy okresu próbnego, czyli jeśli prawo jazdy uzyskano 1 stycznia (zostało wydane w tym dniu), to obowiązkowe listki muszą znajdować się na szybach aż do końca sierpnia danego roku. Okres liczy się od dnia wydania prawa jazdy, nie od zdania egzaminu itp.

Czy naklejka lub przyssawka może mieć dowolny wzór?

Nie. Wzór naklejki i przyssawki są wyraźnie określone w załączniku do ustawy i nie mogą to być dowolne naklejki jakie można spotkać w supermarketach czy innych sklepach, ale muszą spełniać ściśle określone wymagania co do wzoru, koloru oraz wymiarów. Jeśli interesują Cię naklejki lub przyssawki spełniające oficjalne wymagania możesz je nabyć w specjalistycznym sklepie z zielonymi listkami.

Przyssawki z zielonym listkiem
Przyssawki z zielonym listkiem

Jak długo trwa okres próbny?

Okres próbny trwa przez 2 lata od pierwszego wydania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jakich kategorii prawa jazdy dotyczy okres próbny?

Okres próbny dotyczy tylko prawa jazdy kategorii B. W przypadku innych kategorii prawa jazdy okres próbny nie obowiązuje, co jest zrozumiałe gdyż trudno wyobrazić sobie motocykle, autobusy czy ciężarówki z zielonymi listkami. Jeśli prawo jazdy kategorii B zostało wydane po raz kolejny to okres próbny już nie obowiązuje.

Jakie są wymagania wobec kierowcy w okresie próbnym?

Tutaj ustawodawca wyszczególnił kilka wymogów. Poza wspomnianymi już zielonymi listkami wymagane są dodatkowe szkolenia specjalistyczne, które młody kierowca musi odbyć pomiędzy 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. Wymagane są dwa szkolenia

  • kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

Po ukończeniu wymienionych szkoleń należ przedłożyć staroście dokument zaświadczający ich ukończenie. Musi się to odbyć przed upływem 8 miesiąca od otrzymania prawa jazdy.

W ciągu pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego nie wolno również:

  • przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
  • podejmowania pracy zarobkowej jako kierowcy pojazdu kat. B (nie możesz być kurierem, dostawca itp.)
  • osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym w kat. B (zapomnij o kierowaniu taksówką itp.)

Czy okres próbny może zostać przedłużony?

Tak, okres próbny zostaje przedłużony o kolejne 2 lata jeśli kierowca popełni w tym okresie 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli więc w ciągu 2 lat od uzyskania uprawnień otrzymasz 2 mandatu np. za przekroczenie prędkości, wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, przekraczaniu linii ciągłej czy za inne wykroczenia okres próbny zostanie przedłużony o następne 2 lata.

Co grozi za brak zielonego listka na szybie?

Za brak zielonego listka grozi mandat karny.

 

 

 

 

 

 

KUP ZIELONE LISTKI ZGODNE Z WYMAGANIAMI